Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401441 [url] => /a/10001/201911/b61436cafc822c56ea8b84df1222780c.jpeg ) [description] => 速看!福州医保大消息!这些人有福了 [recommend] => 0 [published] => 1573723649 [sort] => 0 [title] => 速看!福州医保大消息!这些人有福了 [url] => http://yc366.com/panjiang/p/129078.html [tags] => Array ( [0] => 医保 [1] => 医疗保险 [2] => 参保 [3] => 职工 [4] => 职工基本 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2024 [1] => 39987 [2] => 1541 [3] => 1540 [4] => 1112 [5] => 35590 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401441 [url] => /a/10001/201911/b61436cafc822c56ea8b84df1222780c.jpeg ) ) [id] => 129078 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 医保 [1] => 医疗保险 [2] => 参保 [3] => 职工 [4] => 职工基本 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 速看!福州医保大消息!这些人有福了

  速看!福州医保大消息!这些人有福了

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401378 [url] => /a/10001/201911/72913782a0377422e20e80950137a4ea.jpeg ) [description] => 最新!福州最低工资标准上调!提升至…… [recommend] => 0 [published] => 1573723454 [sort] => 0 [title] => 最新!福州最低工资标准上调!提升至…… [url] => http://yc366.com/panjiang/p/129075.html [tags] => Array ( [0] => 最低工资 [1] => 标准 [2] => 非全日制 [3] => 1720 [4] => 18 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 11967 [1] => 39987 [2] => 4595 [3] => 105576 [4] => 135621 [5] => 43499 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401378 [url] => /a/10001/201911/72913782a0377422e20e80950137a4ea.jpeg ) ) [id] => 129075 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 最低工资 [1] => 标准 [2] => 非全日制 [3] => 1720 [4] => 18 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 最新!福州最低工资标准上调!提升至……

  最新!福州最低工资标准上调!提升至……

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401360 [url] => /a/10001/201911/590780d176f81ea7df92aa3f883b3792.jpeg ) [description] => 开幕式嘉年华要来啦!与骑士们来一次零距离接触! [recommend] => 0 [published] => 1573723312 [sort] => 0 [title] => 开幕式嘉年华要来啦!与骑士们来一次零距离接触! [url] => http://yc366.com/panjiang/p/129072.html [tags] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 11 [2] => 马尾 [3] => 福清 [4] => 永泰 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 17654 [1] => 39987 [2] => 27 [3] => 741 [4] => 750 [5] => 40 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401360 [url] => /a/10001/201911/590780d176f81ea7df92aa3f883b3792.jpeg ) ) [id] => 129072 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 11 [2] => 马尾 [3] => 福清 [4] => 永泰 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 开幕式嘉年华要来啦!与骑士们来一次零距离接触!

  开幕式嘉年华要来啦!与骑士们来一次零距离接触!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1398672 [url] => /a/10001/201911/20a3f02dafea7c73f657043ccb05e22e.jpeg ) [description] => “关爱健康•舞动幸福城”——福州首届千人广场舞大赛总决赛网络投票开始啦! [recommend] => 0 [published] => 1573639989 [sort] => 0 [title] => 总决赛来了!福州首届千人广场舞大赛网络投票开启! [url] => http://yc366.com/panjiang/p/128862.html [tags] => Array ( [0] => 队伍 [1] => 投票 [2] => 广场 [3] => 大赛 [4] => 总决赛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 19897 [1] => 39987 [2] => 1615 [3] => 1600 [4] => 8413 [5] => 22620 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1398672 [url] => /a/10001/201911/20a3f02dafea7c73f657043ccb05e22e.jpeg ) ) [id] => 128862 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 队伍 [1] => 投票 [2] => 广场 [3] => 大赛 [4] => 总决赛 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 总决赛来了!福州首届千人广场舞大赛网络投票开启!

  “关爱健康•舞动幸福城”——福州首届千人广场舞大赛总决赛网络投票开始啦!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1398594 [url] => /a/10001/201911/f105f49c7af6807d316805782752978e.jpeg ) [description] => 昨晚第十六届中国戏剧节在福州市工人文化宫圆满落幕! [recommend] => 0 [published] => 1573639570 [sort] => 0 [title] => 闽剧《红裙记》压轴!第十六届中国戏剧节圆满落幕! [url] => http://yc366.com/panjiang/p/128853.html [tags] => Array ( [0] => 戏剧节 [1] => 福州 [2] => 闽剧 [3] => 红裙 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 49958 [2] => 763 [3] => 7612 [4] => 116661 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1398594 [url] => /a/10001/201911/f105f49c7af6807d316805782752978e.jpeg ) ) [id] => 128853 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 401 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 401 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 戏剧节 [1] => 福州 [2] => 闽剧 [3] => 红裙 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 闽剧《红裙记》压轴!第十六届中国戏剧节圆满落幕!

  昨晚第十六届中国戏剧节在福州市工人文化宫圆满落幕!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1398525 [url] => /a/10001/201911/83069d0ecd0f1644704ea6b2a2bd5a40.jpeg ) [description] => 《幸福红娘帮》之“单身告白”:赵乖& 林善花 [recommend] => 0 [published] => 1573639326 [sort] => 0 [title] => 《幸福红娘帮》之“单身告白”:赵乖& 林善花 [url] => http://yc366.com/panjiang/p/128850.html [tags] => Array ( [0] => 赵乖 [1] => 交友 [2] => 林善花 [3] => 单身 [4] => 慢慢 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 135465 [2] => 126075 [3] => 135468 [4] => 3077 [5] => 135471 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1398525 [url] => /a/10001/201911/83069d0ecd0f1644704ea6b2a2bd5a40.jpeg ) ) [id] => 128850 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 392 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 392 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 赵乖 [1] => 交友 [2] => 林善花 [3] => 单身 [4] => 慢慢 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 《幸福红娘帮》之“单身告白”:赵乖& 林善花

  《幸福红娘帮》之“单身告白”:赵乖& 林善花

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1398465 [url] => /a/10001/201911/05d1c649a42d95736d2127227933d052.jpeg ) [description] => 出行买票要注意啦! [recommend] => 0 [published] => 1573639037 [sort] => 0 [title] => 出行注意!福建5个火车站点正式更名! [url] => http://yc366.com/panjiang/p/128847.html [tags] => Array ( [0] => 南平 [1] => 12 [2] => 站名 [3] => 延平 [4] => 南平市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 14144 [1] => 39987 [2] => 50734 [3] => 135456 [4] => 83844 [5] => 32335 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1398465 [url] => /a/10001/201911/05d1c649a42d95736d2127227933d052.jpeg ) ) [id] => 128847 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 405 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 405 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 南平 [1] => 12 [2] => 站名 [3] => 延平 [4] => 南平市 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 出行注意!福建5个火车站点正式更名!

  出行买票要注意啦!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1395888 [url] => /a/10001/201911/882debd59018bc1f55e9c5b037bd5a73.jpeg ) [description] => 注意!福州这些地方将实行交通管制 [recommend] => 0 [published] => 1573543959 [sort] => 0 [title] => 注意!福州这些地方将实行交通管制 [url] => http://yc366.com/panjiang/p/128616.html [tags] => Array ( [0] => 赛事 [1] => 路口 [2] => 国道 [3] => 县道 [4] => 禁止 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1455 [1] => 39987 [2] => 1610 [3] => 5524 [4] => 8885 [5] => 4485 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1395888 [url] => /a/10001/201911/882debd59018bc1f55e9c5b037bd5a73.jpeg ) ) [id] => 128616 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 507 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 507 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 赛事 [1] => 路口 [2] => 国道 [3] => 县道 [4] => 禁止 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 注意!福州这些地方将实行交通管制

  注意!福州这些地方将实行交通管制

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1395849 [url] => /a/10001/201911/14573891151d9a4b0d65a5469fcceb05.jpeg ) [description] => 牛!安踏1分钟破亿、九牧10分钟破亿…双11福建谁最能买?谁最能卖? [recommend] => 0 [published] => 1573543695 [sort] => 0 [title] => 双十一福建谁最能买?谁最能卖? [url] => http://yc366.com/panjiang/p/128610.html [tags] => Array ( [0] => 11 [1] => 电商 [2] => 淘宝 [3] => 双十 [4] => 兰花 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 27 [1] => 39987 [2] => 61 [3] => 32111 [4] => 71463 [5] => 41491 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1395849 [url] => /a/10001/201911/14573891151d9a4b0d65a5469fcceb05.jpeg ) ) [id] => 128610 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 11 [1] => 电商 [2] => 淘宝 [3] => 双十 [4] => 兰花 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 双十一福建谁最能买?谁最能卖?

  牛!安踏1分钟破亿、九牧10分钟破亿…双11福建谁最能买?谁最能卖?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1395774 [url] => /a/10001/201911/40c3788e9fe25710f4e463b4ea61663c.jpeg ) [description] => 定了!今后福州每年“双11”都要过“节”! [recommend] => 0 [published] => 1573543291 [sort] => 0 [title] => 定了!今后福州每年“双11”都要过“节”! [url] => http://yc366.com/panjiang/p/128604.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 博士 [2] => 人才 [3] => 硕士 [4] => 对接 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 15313 [3] => 53 [4] => 29189 [5] => 14682 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1395774 [url] => /a/10001/201911/40c3788e9fe25710f4e463b4ea61663c.jpeg ) ) [id] => 128604 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 博士 [2] => 人才 [3] => 硕士 [4] => 对接 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 定了!今后福州每年“双11”都要过“节”!

  定了!今后福州每年“双11”都要过“节”!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1393212 [url] => /a/10001/201911/9d01a3c80f2c5e89410d5fb4b9354a28.jpeg ) [description] => 福州人注意!电动车没换牌的,不要再等等看了!今后严查... [recommend] => 0 [published] => 1573465312 [sort] => 0 [title] => 福州人注意!电动车没换牌的,不要再等等看了! [url] => http://yc366.com/panjiang/p/128376.html [tags] => Array ( [0] => 停放 [1] => 电动 [2] => 自行车 [3] => 管委 [4] => 单位 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4594 [1] => 39987 [2] => 2448 [3] => 2449 [4] => 51652 [5] => 4308 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1393212 [url] => /a/10001/201911/9d01a3c80f2c5e89410d5fb4b9354a28.jpeg ) ) [id] => 128376 [tran_published] => 11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 停放 [1] => 电动 [2] => 自行车 [3] => 管委 [4] => 单位 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州人注意!电动车没换牌的,不要再等等看了!

  福州人注意!电动车没换牌的,不要再等等看了!今后严查...

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1393170 [url] => /a/10001/201911/077ecf5556fe3d0680247c4fc4bc1430.jpeg ) [description] => 羽毛球公开赛决赛 中国选手夺女单冠军、混双冠亚军 [recommend] => 0 [published] => 1573465072 [sort] => 0 [title] => 羽毛球公开赛决赛 中国选手夺女单冠军、混双冠亚军 [url] => http://yc366.com/panjiang/p/128373.html [tags] => Array ( [0] => 决赛 [1] => 女单 [2] => 陈雨菲 [3] => 公开赛 [4] => 冠军 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 9393 [1] => 39987 [2] => 104001 [3] => 73185 [4] => 1458 [5] => 22619 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1393170 [url] => /a/10001/201911/077ecf5556fe3d0680247c4fc4bc1430.jpeg ) ) [id] => 128373 [tran_published] => 11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 501 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 501 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 决赛 [1] => 女单 [2] => 陈雨菲 [3] => 公开赛 [4] => 冠军 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 羽毛球公开赛决赛 中国选手夺女单冠军、混双冠亚军

  羽毛球公开赛决赛 中国选手夺女单冠军、混双冠亚军

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1393083 [url] => /a/10001/201911/007ddbc2647fdd64b2da61d8363d4f3b.jpeg ) [description] => 超6万㎡!出入口11个!本月开放!福州这处“诗情画意”升级啦! [recommend] => 0 [published] => 1573464780 [sort] => 0 [title] => 超6万㎡!本月开放!福州这处“诗情画意”升级啦! [url] => http://yc366.com/panjiang/p/128364.html [tags] => Array ( [0] => 公园 [1] => 步道 [2] => 黎明 [3] => 出入口 [4] => 环湖 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 48 [1] => 39987 [2] => 2674 [3] => 17160 [4] => 66291 [5] => 8876 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1393083 [url] => /a/10001/201911/007ddbc2647fdd64b2da61d8363d4f3b.jpeg ) ) [id] => 128364 [tran_published] => 11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公园 [1] => 步道 [2] => 黎明 [3] => 出入口 [4] => 环湖 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 超6万㎡!本月开放!福州这处“诗情画意”升级啦!

  超6万㎡!出入口11个!本月开放!福州这处“诗情画意”升级啦!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1393035 [url] => /a/10001/201911/1e4a3fee0e4715149f11914e797ec8b9.jpeg ) [description] => 福州电动车开始换牌了!号牌要装车头,记得预留充足时间换牌! [recommend] => 0 [published] => 1573464506 [sort] => 0 [title] => 福州电动车开始换牌了!记得预留充足时间换牌! [url] => http://yc366.com/panjiang/p/128361.html [tags] => Array ( [0] => 换牌 [1] => 预约 [2] => 福州 [3] => 地址 [4] => 号牌 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 132747 [2] => 14583 [3] => 763 [4] => 4078 [5] => 7180 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1393035 [url] => /a/10001/201911/1e4a3fee0e4715149f11914e797ec8b9.jpeg ) ) [id] => 128361 [tran_published] => 11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 560 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 560 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 换牌 [1] => 预约 [2] => 福州 [3] => 地址 [4] => 号牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州电动车开始换牌了!记得预留充足时间换牌!

  福州电动车开始换牌了!号牌要装车头,记得预留充足时间换牌!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1392669 [url] => /a/10001/201911/94c231723a3752afa84e1c00cfe8f7d5.jpeg ) [description] => 闽剧《红裙记》明晚在第十六届中国戏剧节闭幕式上映 [recommend] => 0 [published] => 1573463581 [sort] => 0 [title] => 闽剧《红裙记》明晚在第十六届中国戏剧节闭幕式上映 [url] => http://yc366.com/panjiang/p/128349.html [tags] => Array ( [0] => 闽剧 [1] => 红裙 [2] => 成龙 [3] => 柳氏 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 7612 [1] => 39987 [2] => 116661 [3] => 15712 [4] => 135138 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1392669 [url] => /a/10001/201911/94c231723a3752afa84e1c00cfe8f7d5.jpeg ) ) [id] => 128349 [tran_published] => 11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 490 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 490 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽剧 [1] => 红裙 [2] => 成龙 [3] => 柳氏 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 闽剧《红裙记》明晚在第十六届中国戏剧节闭幕式上映

  闽剧《红裙记》明晚在第十六届中国戏剧节闭幕式上映