Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401522 [url] => /a/10001/201911/219bceb8c3c4b002463bac5b57ab0c55.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573727950 [sort] => 0 [title] => 晋安交警严查电动自行车不按道行驶 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/129129.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401522 [url] => /a/10001/201911/219bceb8c3c4b002463bac5b57ab0c55.JPG ) ) [id] => 129129 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401531 [url] => /a/10001/201911/9668ee3ba2e6a64b03a28e144ab6e299.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573727902 [sort] => 0 [title] => 第二十届新福州人歌手大赛启动 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/129126.html [tags] => Array ( [0] => 大赛 [1] => 旅游局 [2] => 各县 [3] => 演唱 [4] => 文化 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 8413 [1] => 127971 [2] => 100050 [3] => 54079 [4] => 33030 [5] => 1187 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401531 [url] => /a/10001/201911/9668ee3ba2e6a64b03a28e144ab6e299.JPG ) ) [id] => 129126 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 大赛 [1] => 旅游局 [2] => 各县 [3] => 演唱 [4] => 文化 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401528 [url] => /a/10001/201911/d4357ff5555c73475e32dcffb034dfd7.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573727814 [sort] => 0 [title] => 市退役军人事务局举办 “不忘初心、牢记使命”主题教育应知应会知识竞赛 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/129123.html [tags] => Array ( [0] => 应知 [1] => 应会 [2] => 竞赛 [3] => 知识 [4] => 党规 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 57231 [1] => 127971 [2] => 57234 [3] => 9214 [4] => 4358 [5] => 135630 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1131,1146, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401528 [url] => /a/10001/201911/d4357ff5555c73475e32dcffb034dfd7.JPG ) ) [id] => 129123 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 509 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 509 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 应知 [1] => 应会 [2] => 竞赛 [3] => 知识 [4] => 党规 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401525 [url] => /a/10001/201911/0939fa67032b536f605c3c43a9512eec.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573727756 [sort] => 0 [title] => 东二环连江路沿线将建13个街边公园 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/129117.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401525 [url] => /a/10001/201911/0939fa67032b536f605c3c43a9512eec.JPG ) ) [id] => 129117 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401519 [url] => /a/10001/201911/5ec6e8caa51073e5d94b2d44560a84eb.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573727696 [sort] => 0 [title] => 关注"2019环福州·永泰国际公路自行车赛"连江赛段开展综合演练 做足赛前准备 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/129111.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1404,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401519 [url] => /a/10001/201911/5ec6e8caa51073e5d94b2d44560a84eb.JPG ) ) [id] => 129111 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 560 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 560 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401501 [url] => /a/10001/201911/2b03580bd79eea3ac1f575b7502d5bac.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573727627 [sort] => 0 [title] => 【2019.11.14】《福州新闻》 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/129108.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401501 [url] => /a/10001/201911/2b03580bd79eea3ac1f575b7502d5bac.JPG ) ) [id] => 129108 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401513 [url] => /a/10001/201911/8f0b6b9b212b9c7ed0ff6c8967ef5c48.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573727570 [sort] => 0 [title] => 福州滨海新城第二届创新发展大会举行 分享创新举措 助力新城发展 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/129105.html [tags] => Array ( [0] => 新城 [1] => 滨海 [2] => 创新 [3] => 福州 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1089 [1] => 127971 [2] => 1090 [3] => 1343 [4] => 763 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,102,47,105, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401513 [url] => /a/10001/201911/8f0b6b9b212b9c7ed0ff6c8967ef5c48.JPG ) ) [id] => 129105 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 新城 [1] => 滨海 [2] => 创新 [3] => 福州 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401516 [url] => /a/10001/201911/455f9e34ffd232d931fa523eaa6d8dee.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573727382 [sort] => 0 [title] => 新华社长篇通讯《情到深处--习近平同志与新闻舆论工作》引发广大新闻工作者热烈反响 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/129102.html [tags] => Array ( [0] => 新闻 [1] => 习近平 [2] => 总书记 [3] => 工作者 [4] => 舆论 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2615 [1] => 127971 [2] => 819 [3] => 83 [4] => 7719 [5] => 33925 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401516 [url] => /a/10001/201911/455f9e34ffd232d931fa523eaa6d8dee.JPG ) ) [id] => 129102 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 新闻 [1] => 习近平 [2] => 总书记 [3] => 工作者 [4] => 舆论 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401504 [url] => /a/10001/201911/0fbf9c11a74b1012dd6264a9d91c7d28.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573727284 [sort] => 0 [title] => 市领导讲主题教育专题党课 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/129099.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 党课 [2] => 修兴高 [3] => 教育 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 125847 [2] => 17672 [3] => 132246 [4] => 1101 ) [appid] => 1 [catids] => ,1131,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401504 [url] => /a/10001/201911/0fbf9c11a74b1012dd6264a9d91c7d28.JPG ) ) [id] => 129099 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 426 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 426 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 党课 [2] => 修兴高 [3] => 教育 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401507 [url] => /a/10001/201911/4765e6abfecfa4786413a8c629d220d2.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573727134 [sort] => 0 [title] => 市领导上主题教育专题党课 加强党的领导 扎实推进“两支队伍”建设 为有福之州幸福之城建设凝聚强大力量 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/129096.html [tags] => Array ( [0] => 党课 [1] => 福之州 [2] => 13 [3] => 何静彦 [4] => 市政协 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 17672 [1] => 127971 [2] => 9534 [3] => 50103 [4] => 242 [5] => 828 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1131,1146,14,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401507 [url] => /a/10001/201911/4765e6abfecfa4786413a8c629d220d2.JPG ) ) [id] => 129096 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 党课 [1] => 福之州 [2] => 13 [3] => 何静彦 [4] => 市政协 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1401510 [url] => /a/10001/201911/6613e8d97c94247564a1b03b174250be.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573726979 [sort] => 0 [title] => 王宁在市委政协工作会议上强调 深入学习贯彻习近平总书记加强和改进人民政协工作重要思想 为建设有福之州幸福之城广泛凝聚智慧和力量 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/129090.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,10,13,14, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1401510 [url] => /a/10001/201911/6613e8d97c94247564a1b03b174250be.JPG ) ) [id] => 129090 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1398876 [url] => /a/10001/201911/4abbe60f93861bcd7ed659dea09db12a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573640938 [sort] => 0 [title] => 关注“2019环福州·永泰国际公路自行车赛” 提升自行车爱好者参与度 推进“体育+旅游+文化”融合 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/128889.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1404,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1398876 [url] => /a/10001/201911/4abbe60f93861bcd7ed659dea09db12a.JPG ) ) [id] => 128889 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 533 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 533 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1398873 [url] => /a/10001/201911/d62314a9dd744fb84022e8931aa6913f.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573640827 [sort] => 0 [title] => 第十六届中国戏剧节在榕闭幕 闽剧《红裙记》献演闭幕式 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/128886.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1278,1287, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1398873 [url] => /a/10001/201911/d62314a9dd744fb84022e8931aa6913f.JPG ) ) [id] => 128886 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1398849 [url] => /a/10001/201911/0a80f060f3ff9fb9583d0fc9c7584daf.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573640691 [sort] => 0 [title] => 福建省侨联成立60周年座谈会召开 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/128883.html [tags] => Array ( [0] => 侨联 [1] => 座谈会 [2] => 福州 [3] => 责编 [4] => 60 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 40690 [1] => 127971 [2] => 883 [3] => 763 [4] => 50039 [5] => 51549 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1398849 [url] => /a/10001/201911/0a80f060f3ff9fb9583d0fc9c7584daf.JPG ) ) [id] => 128883 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 侨联 [1] => 座谈会 [2] => 福州 [3] => 责编 [4] => 60 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1398840 [url] => /a/10001/201911/0782baa540d1d047d8a0270aa6f3e693.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573640598 [sort] => 0 [title] => 学习贯彻党的十九届四中全会精神 中央宣讲团报告会在我市引起热烈反响 [url] => http://yc366.com/fzxw-spdb/p/128880.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,1452,1458,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1398840 [url] => /a/10001/201911/0782baa540d1d047d8a0270aa6f3e693.JPG ) ) [id] => 128880 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 394 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 394 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1